Nederlandse Wing Chun Federatie in Arnhem

DE OUDSTE WING CHUN STROMING VAN NEDERLAND

Logo Van De Nederlandse Wing Chun Federatie

Logo Van De Nederlandse Wing Chun Federatie

De Nederlandse Wing Chun Federatie is een continuatie van het werk van Sigung Wong Kiu die het Wing Chun in 1973 in in ons land invoerde. De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft ten doel het doen beoefenen van het Wing Chun Kung Fu in zijn meest authentieke en gehele vorm zoals doorgegeven door Sigung J. Wong Kiu en diens opvolger de Cheung Moon Yan, Sifu D. Wachtberger.

Het bestuderen van het Wing Chun zoals het oorspronkelijk bedoeld is, als een zeer functionele en effectieve gevechtskunst. Dit door de ontstaanslegende, de vijf principes en de vormen te bestuderen, uit te leggen en te gebruiken in training en gevecht. Het beoefenen van het Wing Chun als vecht- of wedstrijd discipline komt op de tweede plaats.
De Nederlandse Wing Chun Federatie beoogt haar leden de theoretische en praktijk gerichte zijde van het Wing Chun Kung Fu, alsmede de bij deze stijl toebehorende filosofie en de sociale en geestelijke instelling, aan te leren en de harmonie en eenheid onder alle Wing Chun beoefenaren te vergroten.

Leraren zijn Rijksgediplomeerd

– of in opleiding hiervoor
De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft leraren die rijksgediplomeerd zijn en beschikt daarmee over een Rijkserkenning. Sifu D. Wachtberger is door Sigung Wong Kiu aangewezen als zijn wettelijke opvolger en is de enige die van Sigung Wong Kiu een leraren certificaat heeft ontvangen en nog in diens les geeft.

Erkenning

Als een school of organisatie deze erkenning niet heeft hoeft het absoluut niet een slechte school of organisatie te zijn. Maar als een school deze erkenning aan heeft gevraagd en niet ontvangen heeft en er vervolgens op af geeft zegt dat wel veel over deze school, niet over de erkenning.

De Nederlandse Wing Chun Federatie is er trots op deze Rijkserkenning te hebben ontvangen. Er is hier immers hard voor gewerkt.

Op school brengt u uw kind naar een gediplomeerd sportleraar.
Voor het Wing Chun Kung Fu doet u natuurlijk hetzelfde.
Voor Wing Chun gaat u naar de Nederlandse Wing Chun Federatie.